BG ARH | ISO Standardi
15658
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-15658,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

ISO Standardi

 

 1. Izrada Projektno tehničke dokumentacije za dogradnju i adaptaciju doma učenika srednjih škola Kragujevac, bruto kvadratura doma iznosi 3.675м2.
 2. Izrada Projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju doma zdravlja u Brusu, bruto kvadratura iznosi 1.350м2.
 3. Izrada Projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Filijale u Kragujevcu, bruto kvadratura iznosi 600 m2.
 4. Izrada Projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju 4 objekta mesnih zajednica u Mladenovcu, , bruto kvadratura za objekat 1 iznosi 163 m2, za objekat 2 iznosi 509 m2, za objekat 3 iznosi 95 m2, za objekat 4 iznosi 76.2 m2
 5. Izrada Projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju doma za lica ometena u mentalnom razvoju Othon, stara Moravica, Bruto kvadrature 5.713 m2.
 6. Izrada Projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju za rekonstrukciju škole u Pirotu, Vuk Karadžić, bruto kvadrature 820 m2.
 7. Izrada Projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju za rekonstrukciju škole u Sevojnu Aleksa Dejović, bruto kvadrature 2.000 m2.
 8. Izrada Projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju za rekonstrukciju škole Radica Ranković u Lozoviku, bruto kvadrature 520 m2.
 9. Izrada Projektno tehničke dokumentacije za rekonstrukciju za rekonstrukciju škole u Pirkovcu, bruto kvadrature 600 m2.
 10. Izrada Projektno tehničke dokumentacije za Izgradnju Stambenog poslovnog kompleksa Sunyville na Visnjickoj Banji, bruto kvadrature 20.000 m2.

 

 

 

 

ISO 9001:2015 Sistem menadžmenta kvalitetom

Standard ISO 9001 je jedini standard u poslovnom svetu, koji se koristiti za sertifikaciju Sistema menadžmenta kvalitetom, za koji međunarodna sertifikaciona tela izdaju sertifikate o usaglašenosti. Ovi sertifikati su dokaz da sertifikovana organizacija ima efikasan sistem kojim postiže:

• zadovoljstvo korisnika i ispunajvanje njihovih zahteva,
• efektivnost i kontinuitet u primeni zahteva standarda ISO 9001,
• verodostojnost u ispunjavanju zakonskih, ugovornih i drugih preuzetih obaveza,
• poverenje tržišta u kvalitet proizvoda/usluga.

 

ISO 14001:2015 Sistem zaštitom životne sredine

Implementacijom ISO 14001 utvrđuje se koji od procesa u kompaniji zagađuju životnu sredinu, određuju se realni ciljevi i uvode se neophodne mere koje podpomažu ostvarenje utvrđenih ciljeva.

Aspekti na kojima se temelji ISO 14000 su:

• Svest o uticajima na životnu sredinu,
• Prihvatanje odgovornosti za te uticaje,
• Smanjenje štetnih uticaja i
• Dodeljivanje odgovornosti članovima društvene zajednice za uticaje na životnu sredinu.

 

OHSAS 18001:2007 Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

Održavanje visokog nivoa zdravlja i bezbednosti predstavlja važan ljudski aspekt, koji reprezentuje etički i socijalni nivo organizacije. Povećanje bezbednosti i zdravlja na radu ima visok ekonomski značaj, jer rešavanje pitanja koja se odnose na bezbednost na radu, stvaranje povoljnih uslova rada i radnih odnosa, doprinosi optimizaciji radnih procesa sa pozitivnim ekonomskim efektima.

Standardi serije 18000 bave se upravljanjem i zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Oznaka OHSAS – Occupational Health and Safety Assessment Series, prevodi se kao: sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu, mada je prisutan i termin: bezbednost i zdravlje na radu.

Cilj sistema za upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu je da se u što većem obimu nekontrolisane opasnosti prevedu u kontrolisani rizik i na taj način da se bolje zaštite zaposleni ali i da se obezbedi neometano poslovanje.

 

ISO 31000 Menadžment rizikom

Standard ISO 31000 pruža generičke smernice za upravlјanje rizicima u celoj organizaciji. Ovaj standard je zasnovan na australijsko-novozelandskom standardu AS/NZ 4360:2004. Usvajanjem standarda ISO 31000:2009 prestao je da važi  AS/NZ 4360:2004.

Prema standardu ISO 31000 proces upravljanja rizikom obuhvata:

 • Komuniciranje i konsultovanje
 • Utvrđivanje konteksta (Utvrđivanje elemenata modela koji definiše osnovne parametre upravljanja rizicima i određuje oblasti primene i kriterijume za ostatak procesa)
 • Identifikaciju rizika
 • Analizu rizika
 • Ocenu (vrednovanje) rizika
 • Postupanje sa rizicima (tretiranje rizika)
 • Monitoring i preispitivanje

Implementacijom procesa upravljanja rizicima prema ISO 31000 organizacija može imati višestruke koristi:

 • povećanje verovatnoće ostvarivanja postavljenih poslovnih ciljeva,
 • podsticanje proaktivnog delovanja menadžmenta
 • povećanje svesti i shvatanja potrebe identifikacije i tretiranja rizika u organizaciji,
 • unapređenje sposobnosti identifikovanja šansi i pretnji,
 • povećano usklađivanje sa relevantnim zakonskim normama i međunarodnim standardima,
 • unapređenje upravljanja, izveštavanja, poverenja zainteresovanih strana,
 • ustanovljavanje pouzdane osnove za donošenje odluka i planiranja,
 • snižavanje gubitaka, efikasnije korišćenje resursa,
 • unapređenje zdravlja i bezbednosti zaposlenih, unapređenje poslovanja, zaštite životne sredine,

unapređenje otpornosti organizacije prema problemima i dr.

 

ISO 37001:2016 Anti-korupcijski sistem

Standard je dizajniran radi uvođenja anti-korupcijske kulture unutar ogranizacije i primenjivanja odgovarajuće kontrole, što će zauzvrat povećavati šanse za otkrivanje podmićivanja i smanjiti njegovu pojavu na prvom mestu.

ISO 37001 Sistemi menadžmenta protiv mita – Zahtevi sa uputstvom za korišćenje, daju zahteve i smernice za uspostavljanje, implementaciju, održavanje i unapređenje sistema za upravljanje korupcijom. Sistem može biti nezavisan ili integrisan u celokupan sistem upravljanja.

Podrazumeva korupciju  od strane i protiv organizacije ili njenih zaposlenih, kao i podmićivanje preko strane treće strane. Podmićivanje može se odvijati bilo gde, biti od bilo koje vrednosti i može uključiti finansijske ili nefinansijske benefite.

 

ISO 27001 Upravljanje bezbednošću i zaštitom informacija

Implementacija sistema zaštite i bezbedosti informacija pruža uverenje klijentima i poslovnim partnerima da se prema informacijama postupa odgovorno i da se one koriste i distribuiraju profesionalno i sigurno.

Uvođenjem Sistema menadžmenta u skladu sa ISO 27001 postižu se sledeće koristi:

 • konkurentska prednost,
 • smanjenje rizika od oštećenja i gubitka informacija, a samim tim i troškova,
 • usaglašenost sa važećim zakonskim propisima,
 • veće poverenje klijenata, zaposlenih, saradnika, institucija i svih zainteresovanih strana zbog znanja da su njihovi podaci bezbedni,
 • postojanje odgovornosti za bezbednost informacija od strane svih i na svim nivoima u organizaciji.

ISO 50001:2011 Sistem menadžmenta energijom

ISO 50001 standard pružamogućnost organizacijama da povećaju energetsku efikasnost, smanje troškove i umanje negativan uticaj na životnu sredinu.

Primenom standarda ISO 50001 se postiže sledeće:
•pruža se pomoć organizacijama da bolje koriste svoju opremu koja koristi energiju,
•daje se uputstvo za procenu, merenje, dokumentovanje i izveštavanje o energetskim unapređenjima i njihovom uticaju na emisiju gasova staklene bašte,
•stvara se transparentnost i omogućava komunikacija u vezi sa upravljanjem energetskim resursima,
•promovišu se najbolje prakse u upravljanju energijom i insistira se na dobroj praksi u upravljanju energijom,
•pomaže se postrojenjima u evaluaciji i postavljanju prioriteta u implementaciji novih energetski efikasnih tehnologija,
•pruža se okvir za promovisanje energetske efikasnosti kroz lance snabdevanja,
•omogućavaju se unapređenja u upravljanju energijom u kontekstu smanjenja emisije gasova staklene bašte,
•omogućava se integracija sa drugim sistemima upravljanja