BG ARH | Specijalizovana tehnička dokumentacija
15352
page-template-default,page,page-id-15352,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.2,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.6,vc_responsive

Specijalizovana tehnička dokumentacija

Studije i ekspetize

1. Studija opravdanosti izgradnje Marine i gradske plaže u Golubcu, naručilac: Opština Golubac, “CPM Consulting”, koautor studije (2017)

2. Studija obnove i revitalizacije urbane zone Opštine Ćuprija, naručilac: Opština Ćuprija, izvršilac: “CPM Consulting”, koautor studije (2016)

Ekspertiza, Razvoj Specijalne Luke Pančevo

3. Razvoj specijalne luke Pančevo – Ekspertiza, naručilac: Specijalna luka d.o.o., “CPM Consulting”, autor dela ekspertize u vezi prostornog planiranja i urbanizma (2016)

4. Studija opravdanosti izgradnje centralnog objekta i objekta za posete KPZ Valjevo, Loznički Put bb, Valjevo, naručilac: “Roaming 1”, izvršilac: “FestinaTechnology”, rukovodilac studije, autor (2014)

5. Prostorna i ekonomska ekspertiza za građevinski projekat – Biznis plan „Sava Mala Business Apartments“, naručilac: “Technopromet-Com.M”, Beograd, izvršilac: “Festina Technology”, rukovodilac plana, kaoautor sa I.Todorovićem (2011)

6. Prostorna i ekonomska ekspertiza za građevinski projekat – Biznis plan „Vracar Tower“, naručilac: “Roaming Electronics”, Beograd, izvršilac: “Rixos”, rukovodilac plana (2011).

7. Studije izvodljivosti izgradnje mini hidroelektrana (6 odvojenih studija): „Tegošnica“ (instalisana snaga: 640kW, na reci: Vlasina), „Gornje Gare I“ (993kW, Vlasina), „Gornje Gare II“ (993kW, Vlasina), „Livađe“ (450kW, Darkovačka), „Donje Gare I“ (990kW, Vlasina), „Donje Gare II“ (990kW, Vlasina), naručilac: “Eco Energy Group”, izvršilac: “Rixos”, koautor studije sa R.Osmajlićem (2010)

8. Prostorna i ekonomska ekspertiza za građevinski projekat – Biznis plan „Toyota Novi Beograd“, naručilac: Roaming Electronics, izvršilac: “Rixos”, rukovodilac studije, kaoautor (2009)

9. Investment Project Presentation (Pipline of 10 Projects in Belgrade) – Executive Summary, naručilac: Scholze Holding GmbH, Germany, izvršilac: Scholze Gruppe d.o.o., Belgrade, rukovodilac studije, autor (2008)

10. Residential Real Estate Market Overview, naručilac: Conwert Immobilien Invest AG, Vienna, Austria, izvršilac: “Serbian Property Advisors”, Beograd, rukovodilac studije, autor (2007)

11.Investment Project Presentation Al Areen Resort, naručilac: “Al-Zamel Int’l Co”, Kuwait , izvršilac: “Union Engineering Group”, Kuwait, rukovodilac studije, autor i koautor (2007)

12. Investment Project Presentation rehabilitation complex with luxury hotel and palaces, Cluster 8, Al Areen Resort, naručilac: “Al-Zamel Int’l Co”, Kuwait, izvršilac: “Union Engineering Group”, Kuwait, rukovodilac, autor studije (2007)

13. Investment Project Presentation FreeZone – Logistics truck terminal, Doha, naručilac, Al-Zamel Int’l Co, Kuwait, izvršilac, Union Engineering Group, Kuwait, rukovodilac, autor studije (2007)

Veštačenja

1. Procena vrednosti nepokretnosti, poslovnog prostora br.1 u prizemlju zgrade u ul. 17. Oktobra br. 24, Smederevo, naručilac: “Medifarm”, izvršilac: “BG Arh”, rukovodilac studije, autor (2014)

2. Procena vrednosti građevinskog zemljišta, katastarskih parcela 55/7, 55/8, 56/1, 56/6, 56/7, 56/8, 56/9, 56/10, 56/11 K.O. Vrčin, naručilac: “San Lorenco”, izvršilac: “FestinaTechnology”, rukovodilac studije, kaoautor sa N.Gašićem (2014)

3. Procena tržišne vrednosti fabrike »Vatrosprem« (kod Soko Štarka) u ulici Kumodraškoj broj 240 u Beogradu, naručilac: Prvi osnovni sud u Beogradu, izvršilac: “FestinaTechnology”, rukovodilac studije, kaoautor sa N.Gašićem (2014)

4. Procena tržišne vrednosti ugostiteljskog objekta Milošev konak, naručilac: Privredni sud u Beogradu, izvršilac: “FestinaTechnology”, rukovodilac studije, kaoautor sa N.Gašićem (2014)

5. Utvrđivanje posebnih fizičkih delova stambeno-poslovne zgrade kućni broj 11 izgrađe u ulici Francuskoj u Beogradu, naručilac: privatno lice, izvršilac: “FestinaTechnology”, rukovodilac studije, kaoautor sa N.Gašićem (2014)

6. Procena vrednosti zemljišta, posebnih delova zemljišta i objekata industrijskog kompleksa u ulici Ivana Milutinovića br. 23-25 u Somboru, izgrađenih na k.p. 2170 i 2171, K.O. Sombor 1 delom upisanih u v.l. 10451, naručilac: fabrika “Progetti”, izvršilac: “FestinaTechnology”, rukovodilac studije, kaoautor sa N.Gašićem (2014)

7. Obezbeđivanje dokaza o vrednosti ulaganja, u okviru industrijskog objekta u Vladimircima ul. Vladimirački put bb, naručilac: fabrika “Progetti ”, izvršilac: “FestinaTechnology”, rukovodilac studije, kaoautor sa N.Gašićem (2013)

8. Procena vrednosti zgrade, posebnih delova zgrade i prava korišćenja zemljišta – kat.parcela br. 4571/26 KO Čajetina, Zlatibor, naručilac: “Inter Export” u stečaju, realizator studije: “FestinaTechnology”, rukovodilac studije, kaoautor sa N.Gašićem (2013)

9. Procena tržišne vrednosti zemljišta na katastarskim parcelama broj 1853/3, broj 1854/4 i broj 1854/6 K.O Jagodina, kao i građevinske vrednosti zidane ograde na istoj lokaciji, naručilac: privatno lice, izvršilac: “FestinaTechnology”, rukovodilac studije, kaoautor sa N.Gašićem (2013)

10. Procena vrednosti zgrade, posebnih delova zgrade i prava korišćenja zemljišta – Patrijarha Dimitrija 14, Beograd, naručilac: “Vizaherm Eksport – Import” u stečaju, realizator studije: “FestinaTechnology”, rukovodilac studije, kaoautor sa N.Gašićem (2012)

11. Obezbeđivanje dokaza o vrednosti ulaganja – Tošin Bunar 163, Novi Beograd, naručilac: “Interfrigo” i “Prima Commerce”, realizator studije, “FestinaTechnology”, rukovodilac studije, kaoautor sa N.Gašićem (2012)

12. Procena vrednosti izvedenih građevinsko-zanatskih radova na stambenim objektima izvedenim u ulici Mihajla Avramovića u Beogradu, naručilac: Viši sud u Beogradu, realizator studije, “FestinaTechnology”, rukovodilac studije, kaoautor sa N.Gašićem (2012)

13. Obezbeđivanje dokaza o vrednosti ulaganja, Krunska 62/a, Beograd, naručilac: privatni investitor, izvršilac: “Rixos”, rukovodilac studije, kaoautor sa N.Gašićem (2011)

14. Procena vrednosti nepokretnosti u vlasništvu preduzeća Tehnoservis A.D., Brankova 13, Beograd, naručilac: “Hotel Srbija”, realizator studije: “FestinaTechnology”, rukovodilac studije, kaoautor sa N.Gašićem (2012)

15. Obezbeđivanje dokaza o vrednosti ulaganja – Triše Kaclerovića 27, Beograd, naručilac: privatni investitor, izvršilac: “Rixos”, rukovodilac studije, kaoautor sa N.Gašićem (2010)

16. Prostorna i ekonomska ekspertiza za građevinski projekat – Biznis plan „Blok 58“, naručilac: Talon Consalting, izvršilac: “Rixos”, rukovodilac studije, kaoautor sa I.Todorovićem (2009)

17. Procena vrednosti zgrade, posebnih delova zgrade i prava korišćenja zemljišta – Patrijarha Dimitrija 24, Beograd, naručilac: “Dvadeset prvi maj – Auto kuća”, izvršilac: “Rixos”, rukovodilac studije, kaoautor sa N.Gašićem (2009)